Vsak ima pravico do srečnega konca ali spoštljive prihodnosti

Vtisi z obiska v tovarni BMW v Regensburgu (Excellence Day, 11. oktober 2016).

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

»Everybody has the right to the happy end or to the respectful future,«* je nosilna misel, ki jo je povedal dr. Andreas Wendt na predstavitvi odličnosti tovarne BMW v Regensburgu.

Poznavalci odličnosti bodo takoj vedeli, kaj pomeni doseči med 750 in 800 točkami od 1000 možnih na lestvici odličnosti EFQM, kolikor jih je dosegla tovarna BMW iz Regensburga. Za primerjavo, najboljše slovenske organizacije v okviru kandidiranja za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost dosegajo okoli 450–500 točk. A dosežene točke so le odraz sistematičnega dela in nenehnih izboljšav, ki običajnemu opazovalcu praviloma niso vidni. Tako kot pri športnih tekmovanjih vidimo čas zmagovalca in njegov kratek nastop, ne vidimo pa njegove »tehnologije« izboljševanja tehnike, povečevanja moči, psihološke trdnosti ter pravilne kombinacije prehranjevanja. Ravno to ozadje je bilo razkrito obiskovalcem dneva odličnosti v tovarni BMW.

Dr. Adreas Wendt, podpredsednik tovarne, je izpostavil naslednje dejavnike uspeha njihove odličnosti:

  • konsistentno in nenehno izboljševanje vseh procesov,
  • integracijo delnih pristopov izboljševanja v celovit holističen model upravljanja podjetja,
  • nenehno soočanje z rezultati zunanjih refleksij (s strani kupcev, s strani zaposlenih, s primerjanjem z najboljšimi in najdrznejšimi, s strani neodvisnih ocenjevalcev …),
  • uvedbo 360° voditeljskega ocenjevanja na katerikoli ravni z ocenjevanjem treh področij: kako dobro vodim in razvijam sodelavce, kako dobro skrbnim za lastni razvoj in kako dobro skrbim za razvoj področja, ki ga vodim,
  • izboljšanje operativnih rezultatov s sledenjem filozofiji delovanja »0 napak«,
  • uravnoteženo strukturo dejavnikov in rezultatov,
  • zagotavljanje neskončnih priložnosti za nadaljnji tehnološki razvoj,
  • drzno izboljševanje zadovoljstva.

Vse, kar je povedal dr. Wendt, pravzaprav ni nič posebnega. Kar me je presenetilo, je, da so vsak prikazani pristop razvili do popolnosti oziroma ga razvijajo v to smer.

Dr. Nenad Savič

* Vsak ima pravico do srečnega konca ali spoštljive prihodnosti.

bmw-regensburg