Poslovni modeli

Menedžerji pripisujejo velik pomen prihodnjim spremembam poslovnih modelov, ko razmišljajo o doseganju in ohranjanju konkurenčnih prednosti v globalni ekonomiji. Če so bile strategije glavni nosilec razvoja konkurenčnih prednosti v preteklih treh desetletjih, so najnovejša razmišljanja raziskovalcev, da se bodo v prihodnje trajne konkurenčne prednosti zagotavljale s preoblikovanimi poslovnimi modeli, seveda v kombinaciji s premišljeno razvito strategijo poslovanja.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Inoviranje poslovnega modela je privilegij prvih

Inoviranje poslovnega modela je privilegij prvih, vsi ostali morajo na zahtevno pot evolucijskega ali transformacijskega preoblikovanja obstoječega poslovnega modela. Če je evolucijsko preoblikovanje usmerjeno v večjo učinkovitost obstoječega poslovnega modela, to še ne zagotavlja, da bo ta model sploh še primeren v novih pogojih poslovanja. Transformacijsko preoblikovanje na drugi strani zahteva daljše obdobje sobivanja »starega« in »novega« poslovnega modela, v katerem mora podjetje v obdobju preoblikovanja odgovoriti na številna zahtevna vprašanja.Kako zagotoviti uspešno transformacijo poslovnega modela?
1. korak: Priložnosti in ovire preoblikovanja poslovnih modelov

 • Cilj 1: Razumeti dinamiko preoblikovanja poslovnega modela.
 • Cilj 2: Razumeti proces preoblikovanja poslovnega modela.

2. korak: Izdelava »mentalne slike« in vizualizacije novega poslovnega modela

 • Cilj 1: Opredeliti edinstveno vrednostno ponudbo podjetja.
 • Cilj 2: Zasnova sinergijskega ujemanja ključnih dejavnikov realizacije edinstvene vrednostne ponudbe.

3. korak: Dejavniki in značilnosti uspešne transformacije poslovnega modela

 • Cilj 1: Razumeti ključne dejavnike uspešne transformacije poslovnega modela.
 • Cilj 2: Povezati uresničevanje poslovnega modela z uresničevanjem poslovne strategije.


Unikatum transformacija poslovnega modela
Kako vam lahko Unikatum pri tem pomaga?

 • Pomagamo vam poiskati odgovor na tri ključna vprašanja: kako vaš novi poslovni model zagotavlja ustvarjanje in posredovanje vrednosti za uporabnike in družbo ter kako zajeti vrednost za podjetje.
 • Na podlagi raziskovalnega dela, usmerjenega v preučevanje dinamike poslovnih modelov, ter konkretne študije 14-letnega obdobja poslovanja podjetja (od ustanovitve do uspešne transformacije poslovnega modela) v podjetju Unikatum zelo dobro razumemo ne le zasnovo novega poslovnega modela, temveč predvsem zahteven proces njegovega preoblikovanja.
 • Znamo učinkovito povezati »mentalno sliko« novega poslovnega modela s procesom razvoja zmagovite strateške usmerjenosti in operativne učinkovitosti.

V sodelovanju z nami pridobite:

 • Podrobno boste spoznali, kakšen je vaš poslovni model, ter razumeli, kje so priložnosti za njegovo preoblikovanje (evolucijsko ali transformacijsko).
 • Najnovejša spoznanja na področju raziskovanja preoblikovanja poslovnih modelov.
 • Razumevanje zahtevnega procesa transformacijskega preoblikovanja poslovnega modela.
 • Metodologijo povezanosti poslovnega modela s poslovno strategijo in obeh s poslovno odličnostjo, kar predstavlja DNK vašega podjetja.