Poslovne strategije

Kljub različnim velikostim, oblikam in dejavnostim organizacij je vsem skupno, da se morajo ozirati na delovanje spremenljivih dejavnikov v okolju in v organizaciji, da morajo prepoznavati svoje prednosti in možnosti izboljšanja, si glede na to postavljati cilje in dosegati konkurenčne rezultate. Vsaka organizacija je pri tem procesu edinstvena, ključno pa je, da je zaključek tega procesa strategija, ki vodi v nov, izboljšan položaj in/ali organizaciji omogoča trajnostno konkurenčnost.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Kako razviti zmagovito poslovno strategijo podjetja?1. korak: Poenotiti videnje in razumevanje uspeha

 • Cilj 1: Zapisati videnje uspeha iz več zornih kotov (finančni, tržni, procesni, kompetenčni …) v obliki izjav o uspehu z vidika najvišjega vodstva.
 • Cilj 2: Zagotoviti, da bo vsak posameznik v podjetju znal opredeliti svoj prispevek k uresničevanju skupnega uspeha.

2. korak: Poenotiti pot do uspeha

 • Cilj 1: Določiti vzročno-posledično povezane strateške cilje na ravni podjetja.
 • Cilj 2: Zagotoviti povezavo strateških ciljev poslovnih funkcij s cilji podjetja (vertikalna integracija) in zagotoviti sinergijsko povezavo strateških ciljev med poslovnimi funkcijami (horizontalna integracija).

3. korak: Poenotiti kazalnike za merjenje napredovanja v smeri uspeha

 • Cilj 1: Premišljena izbira obstoječih in novih kazalnikov za vsak strateški cilj posebej.
 • Cilj 2: Premišljena izbira ciljnih vrednosti za vsak izbrani kazalnik.

4. korak: Poenotiti ključne programe in projekte

 • Cilj 1: Presoja vseh programov in projektov po kriteriju »odprava, okrepitev, omejitev, vzpostavitev«.
 • Cilj 2: Zagotoviti dinamiko uresničevanja strateških ciljev z upoštevanjem razpoložljivosti oziroma omejenosti virov.

5. korak: Vzpostavi nadzor uresničevanja in preverjanje primernosti

 • Cilj 1: Zagotoviti sistematično preverjanje, ali je doseženo vse, kar je načrtovano.
 • Cilj 2: Zagotoviti sistematično preverjanje, ali je vse, kar je načrtovano, še vedno primerno (glede na spremembe v notranjem in zunanjem okolju).


unikatum-poslovne-strategije

Kako vam lahko Unikatum pri tem pomaga?

 • Vodimo vas, korak za korakom, po mednarodno preverjenem postopku razvoja zmagovitih poslovnih strategij.
 • Z aktivnim vključevanjem v strateško razmišljanje, s spodbujanjem izmenjevanja mnenj in javnega zagovarjanja stališč udeležencem omogočimo, da bodo rezultate sodelovanja sprejeli kot svoj izdelek, saj bodo pri njegovem nastajanju sodelovali, in ne kot izdelek svetovalne hiše.
 • Z izbranimi metodologijami in vanje vključenimi tehnikami bomo zagotovili pomembne pogoje za uspešen zagon in izvedbo projekta.
  Zagotavljamo vam neposreden dostop do najnovejših spoznanj na področju razvoja poslovnih strategij, saj smo edini poslovni partner podjetja 2GC Active Management v Sloveniji in JV Evropi.


V sodelovanju z nami pridobite:

 • Individualno pomoč članom projektne ekipe, ki jo bomo vedno prilagodili posamezniku, ki je vsak za sebe svoj individuum s sebi lastnimi ambicijami, potenciali in zmožnostmi.
 • Časovno intenzivnost in učinkovitost, kajti v dinamičnem poslovnem okolju je pomembno, da se prve pozitivno delujoče spremembe zgodijo hitro.
 • Hitro in učinkovito odzivanje na nova spoznanja, ugotovljena med projektom. Na podlagi izkušenj ter takoj po prvi izčrpni analizi delovanja se bomo osredotočili na prepoznavanje hitro uresničljivih ter premalo izkoriščenih procesnih priložnosti.
 • Edinstveno kombinacijo različnih mednarodno uveljavljenih metodoloških orodij. Pogosto želijo naročniki pomoč pri vpeljevanju določenega orodja v poslovno prakso in na nas, svetovalcih, je, da naročnika usmerimo k bistvu problema ter za njegovo reševanje uporabimo primerna orodja. S kombinacijo različnih in za prepoznano problematiko najbolj primernih orodij vas bomo naučili delati bolje in bolj učinkovito.