Poslovna odličnost

Odličnost pomeni plemenito in učinkovito delovanje, in sicer kljub neizprosnemu boju za doseganje globalnih konkurenčnih prednosti v očeh kupcev. Je tudi etično in odgovorno delovanje, premikanje meja izboljšav in učinkovitosti v podjetju s ciklusom učenja in inoviranja nas vseh področjih. Odličnost je tako težnja vsakega posameznika in celotne organizacije k uravnoteženemu razvoju, k preseganju povprečja, k ustvarjalnosti in uigranosti ekip. Odličnost je gradnik kulture nove ekonomije.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Uvodni paket ABC odličnosti zajema:

 • 2-urno uvodno predstavitev o poslovni odličnosti
 • Hitro oceno vaše trenutne ravni odličnosti
 • Izvedbo na vaši lokaciji in ob izbranem terminu. 

 Izvedeli boste:

 • Kako razumeti poslovno odličnost
 • Kako s poslovno odličnostjo do večje konkurenčnosti, inovativnosti in poslovne uspešnosti
 • Kako narediti preprosto (samo)oceno vaše dosežene ravni poslovne odličnost
 • Kako si zagotoviti dostop do virov znanja in praks odličnih organizacij

 

Komu je namenjen:

 • Višjemu vodstvu in vodjem v srednjih in večjih organizacijah
 • Odgovornim za kakovost, poslovne modele, inovativnost, kontroling in druga podobna področja.

Izvedba:

 • Paket ABC odličnosti je povsem brezplačen in brez obveznosti!
 • Mesečno bomo sprejeli največ 2 prijavi.
 • Predavanje na vaši lokaciji in ob predhodno dogovorjenem terminu.
 • Predavatelj: dr. Nenad Savič, slovenski ambasador EFQM-a.

Prijave

Prijave zbiramo na telefonski številki 041 695 818, e-poštnem naslovu info@unikatum.si ali prek spodnjega spletnega obrazca.

Ime in priimek

E-pošta

Podjetje

Vaše podatke skrbno varujemo.


 
 
 


Kako začeti?

 1. korak: Razumevanje lastne dejanske kulture odličnosti zahteva enostaven, vendar temeljit, iskren in sistematičen razmislek o udejanjanju vsakega od načel delovanja.
 2. korak: Rezultat takega razmisleka je poglobljeno razumevanje dosežene stopnje odličnosti v primerjavi z najboljšimi (svetovnimi) organizacijami ter prepoznana področja, ki vam predstavljajo izziv na poti k vedno višjim stopnjam odličnosti delovanja.
 3. korak: Če k temu dodamo še opredelitev ambiciozne in realne vizije želenega stanja kulture odličnosti v obdobju 3–5 let, smo s tem ustvarili vse podlage za odličen začetek razvoja odličnosti.unikatum-basic-excellence

Kako vam lahko Unikatum pri tem pomaga?

 • Pomagamo vam izpeljati razmislek o odličnosti, to je prvo samooceno vaše organizacije.
 • Pomagamo vam prepoznati in utemeljiti področja, ki predstavljajo potencial za izboljšave v vašem delovanju.
 • Pomagamo vam izpeljati program odličnosti.
 • Pomagamo vam kritično preveriti stopnjo napredka ter smo vaš sopotnik k vedno višjim stopnjam odličnosti poslovanja.


V sodelovanju z nami pridobite:

 • Odgovor na vprašanje »Kakšno raven mednarodno primerljive odličnosti dosegamo?«
 • Odgovor na vprašanje »Kateri ključni projekti in aktivnosti nas pripeljejo do višje ravni poslovne odličnosti?«

Program BASIC EXCELLENCE priporočamo:

 • Hitro rastočim podjetjem.
 • Podjetjem, ki so že prejela različne nacionalne poslovne nagrade (Gazela, Zlata nit, Manager leta).
 • Družbam, ki morajo upoštevati priporočila družbe SDH.Kako nadaljevati?


1. korak: Izvesti program odličnosti za najvišje vodstvo.

 • Cilj 1: Poglobiti razumevanje koncepta odličnosti in uskladiti »vizijo odličnosti«.
 • Cilj 2: Dopolniti strateške dokumente, kjer je to potrebno.

2. korak: Izdelati Rastočo knjigo o odličnosti lastne organizacije.

 • Cilj 1: Izdelava seznama pristopov po vseh elementih modela odličnosti EFQM in določitev njihovih ključnih učinkov v zadnjih 5 letih.
 • Cilj 2: Izdelava lastne samoocene z naborom prednosti in priložnosti.

3. korak: Usposobiti ekipo internih ocenjevalcev odličnosti ter izdelati oceno odličnosti na podlagi Rastoče knjige o odličnosti.

 • Cilj 1: Razširjanje koncepta odličnosti med vse zaposlene.
 • Cilj 2: Izdelava lastne samoocene z naborom prednosti in priložnosti.

4. korak: Pripraviti program razvoja in promocije odličnosti PREMIUM.

 • Cilj 1: Sistematičen in usklajen razvoj odličnosti vsake poslovne funkcije.
 • Cilj 2: Redna izmenjava najboljših praks z odličnimi podjetji v Sloveniji in Evropi.unikatum-premium-excellence

Kako vam lahko Unikatum pri tem pomaga?

 • Pomagamo vam usposobiti, usmerjati ter spodbujati vašo ekipo vodilnih, vodstvenih in strokovnih sodelavcev.
 • Na prepričljiv način vam približamo razumevanje strateškega razmišljanja in odličnega delovanja.
 • Pomagamo vam izdelati Rastočo knjigo o odličnosti ter izpeljati program odličnosti.
 • Pomagamo vam kritično preveriti stopnjo napredka ter smo vaš sopotnik k vedno višjim stopnjam odličnosti poslovanja.


V sodelovanju z nami pridobite:

 • Visoko strokovno podporo pri izvajanju zahtevnejših oblik samoocenitev stopnje odličnosti.
 • Coaching, svetovanje in usposabljanje, verificirano po zahtevnih evropskih standardih in licencirano pri organizaciji EFQM v Bruslju.
 • Priložnosti za vašo poslovno in strokovno promocijo v mednarodnem okolju.Kako doseči najvišjo stopnjo odličnosti poslovanja?


1. korak: Poglobitev osebne odličnosti.

 • Cilj 1: Zagotoviti visoko stopnjo odličnosti pri vodenju sodelavcev, vodenju samega sebe in skrbi za razvoj področja, ki ga vodimo.
 • Cilj 2: Zagotoviti, da odličnost ni le stvar »možganov« (racio), temveč tudi stvar »srca« (emocio).

2. korak: Poglobiti ravnovesje med operativno odličnostjo in strateško usmerjenostjo.

 • Cilj 1: Zagotoviti največjo učinkovitost in zrelost vseh poslovnih funkcij.
 • Cilj 2: Zagotoviti največjo sinergijsko prepletenost vseh poslovnih funkcij.

3. korak: Usposobiti ekipo mednarodnih ocenjevalcev odličnosti.

 • Cilj 1: Zagotoviti neposreden dialog z najboljšimi svetovnimi podjetji.
 • Cilj 2: Zagotoviti kritično samorefleksijo lastne odličnosti.

4. korak: Pripraviti program razvoja in promocije odličnosti SUSTAINABLE.

 • Cilj 1: Potegovati se za nagrado odličnosti EFQM, po kategorijah in v celoti.
 • Cilj 2: Sistematično posredovati lastne prakse v okolje (Slovenija, Evropa in globalno).unikatum-sustainable-excellence

Kako vam lahko Unikatum pri tem pomaga?

 • Sooblikujemo vizijo vašega uspeha in vam pomagamo poiskati najboljšo pot do njega.
 • Pomagamo vam preoblikovati organizacijo ter prilagoditi vašo strategijo, sodelavce in procese.
 • Pomagamo vam odkriti neizkoriščene potenciale.
 • Posredujemo vam primere in pojasnila najboljših praks.
 • Podpremo razvoj odličnosti vaših partnerjev in ključnih dobaviteljev ter njihov prispevek k razvoju vaše odličnosti poslovanja.


V sodelovanju z nami pridobite:

 • Visoko strokovno podporo pri izvajanju zahtevnejših oblik samoocenitev stopnje odličnosti.
 • Coaching, svetovanje in usposabljanje, verificirano po zahtevnih evropskih standardih in licencirano pri organizaciji EFQM v Bruslju.
 • Priložnosti za vašo poslovno in strokovno promocijo v mednarodnem okolju.