RADAR – dleto in kladivo poslovne odličnosti

Sloviti ameriški raziskovalec David Birch je analiziral življenjski cikel podjetij in jih razdelil na miške, gazele in slone.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Miške se hitro rojevajo, vendar tudi vsak dan propadajo, se pa izredno hitro prilagodijo potrebam trga ter gospodarstvu zagotavljajo prilagodljivost. Sloni so podjetja, ki so dosegla določen obseg poslovanja in naprej rastejo le počasi ter gospodarstvu zagotavljajo stabilnost. Med gazele uvrščamo dinamična podjetja, ki hitro rastejo tako po obsegu prometa kakor po številu zaposlenih, se bliskovito razvijajo in vedno držijo korak prednosti pred konkurenco.

Cilj dinamičnih podjetij pa ni (le) preživeti, temveč uspeti. V njihovih zgodbah vedno prepoznamo, da svoje delovanje nenehno izboljšujejo in se približujejo idealu odličnosti, ki ga je v okviru definicije opredelila Evropska fundacija za razvoj kakovosti (EFQM). Ta pravi, da »odlične organizacije dosegajo in ohranjajo izjemno učinkovito delovanje, ki dosega in presega pričakovanja vseh njenih deležnikov«, to je kupcev, zaposlenih, okolja in lastnikov.

Kako videti in nenehno stremeti k doseganju in preseganju pričakovanj deležnikov? RADAR je enostaven odgovor. To je poslovna logika zaporedja enostavnih vprašanj in iskanja kompleksnih odgovorov nanje. RADAR je kratica, sestavljena iz začetnic angleških besed z naslednjim pomenom:

  1. ) R-esults – Ali vemo, kaj želimo v prihodnosti doseči na ravni podjetja, na ravni vsakega sektorja, na ravni vsakega oddelka, na ravni vsakega procesa, na ravni vsake lokacije … in tudi na ravni vsakega posameznika?
  2. ) A-pproach – Ali smo razvili primerne načine delovanja za doseganje teh ciljev?
  3. ) D-eployment – Ali smo izbrane načine delovanja razširili na vsa področja, kjer je to primerno?
  4. ) A-ssessment – Ali smo določili, kako bomo spremljali uresničevanje želenih rezultatov, ter ali ugotavljamo, kaj v resnici dosegamo, in to primerjamo s tistimi, od katerih bi se radi učili?
  5. ) R-efinement – Ali na osnovi ugotovitev in vseh novih spoznanj uvajamo spremembe in izboljšave?


Logika Radar


Logiko RADAR lahko uporabimo tako za ocenjevanje zrelosti pristopov, ki jih podjetje uporablja, kot za ocenjevanje odličnosti rezultatov, ki jih dosega, in tudi za sistematično načrtovanje posameznih faz v projektih izboljšav. A čeprav se na prvi pogled sliši vse skupaj zelo enostavno in obvladljivo, so pomembne podrobnosti. Dosledno iskanje odgovorov na vprašanja:

»Ali vemo, kaj želimo v prihodnosti doseči na ravni podjetja, na ravni VSAKEGA sektorja, na ravni VSAKEGA oddelka, na ravni VSAKEGA procesa, na ravni VSAKE lokacije … in tudi na ravni VSAKEGA posameznika?« je prvi korak k res dosledni uporabi logike RADAR.

»Radariranje«, kakor lahko uporabo logike RADAR imenujemo po domače, omogoči tudi mednarodno primerjanje odličnosti poslovanja z najboljšimi evropskimi podjetji in organizacijami, ki to logiko že uporabljajo ter izmenjujejo znanje in izkušnje na vseh ravneh. Ravno mednarodna primerljivost daje odličnosti še dodatno uporabno vrednost, saj se odlične organizacije pogovarjajo v enakem jeziku ne glede na to, ali prihajajo z juga Portugalske ali severa Rusije. Zato je še toliko bolj zanimivo pogledati, kdo so nominiranci za prestižno evropsko priznanje odličnosti EFQM v letu 2016, ki dokazujejo zelo široko uporabnost logike RADAR, saj prihajajo iz zelo različnih dejavnosti in kar devetih evropskih dežel, kar prikazujemo v spodnji tabeli.

A logika RADAR ne deluje brez uveljavljanja odličnosti na osebni ravni, zato ne smemo pozabiti tudi na pet usmeritev za razvoj kulture odličnosti na osebni ravni.

dr. Nenad Savič

Nominiranci za najvišje EFQM priznanje odličnosti za leto 2016

1. Aeroports de Lyon – Francija Storitvena organizacija
2. AHOLD – Češka republika Trgovska veriga
3. Ayuntamiento de Alcobendas – Španija Mestna občina
4. Bosch Security Systems, S.A. – Portugalska Proizvodnja
5. Bradstow School – Velika Britanija Posebna šola
6. City of Glasgow College – Velika Britanija Mestna občina
7. Coca-Cola Iceçek Supply Chain – Turčija Storitvena organizacija
8. GC Europe N.V. – Belgija Storitvena organizacija
9. General Directorate of IETT Enterprises – Turčija Prometna direkcija
10. Glasgow Housing Association – Velika Britanija Neprofitna organizacija
11. Hospital Universitario Infanta Elena – Španija Bolnišnica
12. Recupel VZW – Belgija Neprofitna organizacija
13. Robert Bosch GmbH, Blaichach Plant – Nemčija Proizvodnja
14. Stavropol State Agrarian University – Rusija Univerza
15. Tarsus Belediyesi – Turčija Mestna občina