Predstavitev

Dr. Nenad Savič je poslovni svetovalec in licenciran ocenjevalec odličnosti, ki je številnim organizacijam iz Evrope in Bližnjega vzhoda pomagal pri razvoju poslovnih strategij in odličnosti poslovanja.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Unikatum in Nenad Savič


Slovenski ambasador EFQM-a dr. Nenad Savič z vodilno evropsko fundacijo za poslovno odličnost sodeluje že več kot desetletje. Dr. Savič je hkrati edini poslovni svetovalec in ocenjevalec poslovne odličnosti iz Slovenije in jugovzhodne Evrope s statusom EFQM Licensed Advisor, ki ga EFQM podeljuje zgolj strokovnjakom s poglobljenim razumevanjem njegovega modela poslovne odličnosti. Prav tako ima licenco EFQM za usposabljanje ocenjevalcev odličnosti.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je asistent pri predmetu Strateški management, pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje SIQ pa deluje kot strokovni sodelavec in predavatelj. Svoje raziskovalno zanimanje usmerja v preučevanje preoblikovanja poslovnih modelov, kar je tudi predmet njegove doktorske dizertacije z naslovom Dejavniki in značilnosti uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov.

Je lastnik in direktor inštituta za inovativne poslovne modele Unikatum. Ob številnih slovenskih naročnikih je kot ocenjevalec poslovne odličnosti pomagal razviti poslovne strategije in modele poslovne odličnosti raznolikim podjetjem in organizacijam iz Evrope in Bližnjega vzhoda. Že od leta 2003 je poslovni partner globalno uveljavljenega svetovalnega podjetja 2GC Active Management iz Velike Britanije.

Leta 2009 je prejel nagrado Združenja za management consulting Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije za najboljši svetovalni projekt za izdelavo rešitve za strateško preobrazbo podjetja.

nenad.savic@unikatum.si
041 695 818
LinkedInSLOVENIJA,LJUBLJANA,23.09.2011.NENAD SAVIÈ - DIREKTOR PODJETJA UNIKATUM.LJUBO VUKELIÈ/DELO

efqm_licensed-advisor_web

efqm_member_web