O podjetju

Unikatum je učinkovito in v implementacijo naravnano svetovalno podjetje. V organizacijah vzpostavljamo sisteme, ki menedžerskim ekipam omogočajo hitro zaznavanje, pravilno presojanje in učinkovito ukrepanje. Da bi pri tem uporabili najaktualnejša znanja in prakse, se povezujemo z uveljavljenimi mednarodnimi in slovenskimi organizacijami in strokovnjaki.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

unikatum-timeline


O podjetju

V Unikatumu smo usposobljeni za slovensko in mednarodno ocenjevanje poslovne odličnosti ter združujemo največ izkušenj na področju odličnosti v Sloveniji.


Unikatum, inštitut za inovativne poslovne modele, Nenad Savič s.p.
Adamičeva ulica 11
1230 Domžale
www.unikatum.si
00 386 41 695 818


SI 80700845

Naša unikatnost je prav kombinacija znanj o odličnosti, o strategijah in poslovnih modelih, saj vsakega področja posamezno, brez poznavanja in vključevanja preostalih dveh, ni možno razviti v visoko dodano vrednost naročnika.

 

Ekipa

NENAD SAVIČ

DR. NENAD SAVIČ

Direktor
Licenciran evropski ocenjevalec organizacij po modelu odličnosti EFQM, predavatelj in svetovalec za uvajanje odličnosti v poslovanje. V svoji dolgoletni praksi je sodeloval s številnimi organizacijami iz Slovenije, Evrope in Bližnjega vzhoda.
nenad.savic@unikatum.si
LinkedIn
041 695 818

 

Poslovna mreža

EFQM

EFQM je nepridobitna organizacija, ki ima sedež v Bruslju. Pod njenim okriljem je bil razvit model poslovne odličnosti (the EFQM Excellence Model®) kot ocenjevalni okvir za analizo poslovne odličnosti.

efqm_member_web

Urad RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje kot nacionalna meroslovna institucija vodi in razvija nacionalni meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno z vodenjem postopkov v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Te sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih organizacijah in jih razvija na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO)

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena na osnovi iniciative civilne družbe s poslanstvom pomagati ustvarjati konkurenčnost in blagostanje.

SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Združenje Manager

Združenje Manager je stanovsko združenje managerjev Slovenije z več kot 1000 članic in članov, predstavnikov najvišjega, izvršnega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij.

Kakovost 2000

Kakovost 2000 je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju uvajanja sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, posebej specializirano za učinkovito delovanje tovrstnih sistemov v zdravstvu.