Licenca EFQM Qualified Assessor Trainer (QAT)

Usposabljanje QAT je zelo primerno tudi za dvig voditeljskih kompetenc izvršnega nivoja direktorjev.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Dr. Nenad Savič se je konec novembra 2016 pridružil peščici evropskih strokovnjakov (edini iz jugovzhodne Evrope) s statusom licenciranega trenerja ocenjevalcev odličnosti poslovanja po prenovljeni shemi EFQM.

Usposabljanje EFQM Qualified Assessor Trainer (QAT) je izrazito usmerjeno v dvig sposobnosti razumevanja organizacije in podajanja uravnotežene ocene odličnosti poslovanja na strateški in operativni ravni, zaradi česar je zelo primerno tudi za dvig voditeljskih kompetenc izvršne ravni direktorjev. Temelji na študiji primera podjetja Wakefield District Housing iz Velike Britanije, ki je leta 2015 osvojilo najvišje priznanje EFQM za odličnost poslovanja. Podjetje je ocenjevalce navdušilo z inovativnimi pristopi za izboljšanje življenja najemnikov stanovanj in uravnoteženim doseganjem odličnih rezultatov na vseh ostalih področjih.