Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM

SIQ Ljubljana v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM-a, organizira licencirano usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM.

Začetek: 09:00, 18. jan 2017
Konec: 17:00, 20. jan 2017
Lokacija: SIQ Ljubljana
Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

SIQ Ljubljana v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM-a, organizira licencirano usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM. Na tridnevnem usposabljanju boste pridobili potrebna znanja in veščine za

  • uspešno uporabo modela odličnosti EFQM in metodologije ocenjevanja RADAR,
  • razumevanje konteksta organizacije in njenih strateških tem,
  • ocenjevanje pristopov in rezultatov ter
  • pripravo in posredovanje koristnih povratnih informacij.

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete mednarodno priznano potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za zunanjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM, ki je osnova za vključitev v ocenjevanje v okviru PRSPO in kasnejše vključevanje v mednarodno ocenjevanje v okviru EFQM.

Predavatelja: dr. Nenad Savič (nosilec licenc EFQM za usposabljanje QAT in EAT) in mag. Rajko Novak (nosilec licence EFQM za usposabljanje EAT).

Več o usposabljanju in prijavi …