Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM

Slovenski institut za kakovost in meroslovje v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje organizira tridnevno usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM.

Začetek: 09:00, 12. sep 2016
Konec: 16:00, 14. sep 2016
Lokacija: Ljubljana
Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) v sodelovanju z sodelovanju z Uradom RS za meroslovje, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja tečajev EAT, organizira tridnevno usposabljanje, na katerem boste pridobili potrebna znanja in veščine za:

  • uspešno uporabo modela odličnosti EFQM in metodologije ocenjevanja RADAR,
  • razumevanje konteksta organizacije in njenih strateških tem,
  • ocenjevanje pristopov in rezultatov ter
  • pripravo in posredovanje koristnih povratnih informacij.

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizaciji pomaga, da dosega in trajno ohranja izvrstne ravni delovanja, s katerimi izpolnjuje in presega pričakovanja svojih deležnikov, managerjem pa omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kar organizacija dela in rezultati, ki jih dosega.

Predavatelja: dr. Nenad Savič in Rajko Novak.

Več informacij in prijava

Več informacij o usposabljanju vam je na voljo na spletni strani SIQ.