Dr. Nenad Savič ambasador EFQM-a v Sloveniji in regiji

Vodilna evropska fundacija za poslovno odličnost EFQM je imenovala svoje prve ambasadorje.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

BRUSELJ in DOMŽALE, 14. februar 2017 – Vodilna evropska fundacija za poslovno odličnost EFQM je v začetku februarja imenovala svoje prve ambasadorje. Med petnajstimi izbranimi strokovnjaki za poslovno odličnost iz celotne Evrope, ki bodo kot ambasadorji nudili podporo organizacijam, ki že uporabljajo model poslovne odličnosti EFQM Excellence Model ali pa jih ta zanima, je tudi dr. Nenad Savič. Dr. Savič bo deloval kot EFQM-ov ambasador v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in Srbiji ter širši regiji jugovzhodne Evrope.

 

Pri EFQM-u so zasnovali nov program ambasadorjev, da bi organizacijam ponudili večjo dodano vrednost in celovitejše odgovore na njihova vprašanja o poslovni odličnosti. Ambasadorji bodo tako organizacijam, ki že uporabljajo model EFQM Excellence Model ali pa razmišljajo o njegovi uvedbi, nudili bolj neposredno podporo, vključno z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi znanji ter s temeljitim razumevanjem zunanjih in notranjih ocenjevanj odličnosti. Hkrati bodo kot ambasadorji lahko kar najbolje približali vse prednosti usmeritve v trajnostno poslovno odličnost in članstva v EFQM-u.


EFQM Ambassador


Slovenski ambasador EFQM-a dr. Nenad Savič z vodilno evropsko fundacijo za poslovno odličnost sodeluje že več kot desetletje. Je edini poslovni svetovalec in ocenjevalec poslovne odličnosti iz Slovenije in tudi jugovzhodne Evrope s statusom EFQM Licensed Advisor, ki ga EFQM podeljuje zgolj strokovnjakom s poglobljenim razumevanjem njegovega modela poslovne odličnosti. Prav tako ima licenco EFQM za usposabljanje ocenjevalcev odličnosti. Dr. Savič je lastnik in direktor inštituta za inovativne poslovne modele Unikatum, ob številnih slovenskih naročnikih pa je kot ocenjevalec poslovne odličnosti pomagal razviti poslovne strategije in modele poslovne odličnosti različnim podjetjem in organizacijam iz Evrope in Bližnjega vzhoda.

EFQM deluje od leta 1988 kot neprofitna članska ustanova, ki podpira več kot 50.000 organizacij v Evropi in po svetu pri prizadevanjih za trajnostno poslovno odličnost, inovacije in učinkovito poslovanje. Pri tem skrbi za vodilni evropski model poslovne odličnosti EFQM Excellence Model, ki so ga razvili strokovnjaki iz industrije in akademskega sveta. Zasnovan je kot praktično in pragmatično orodje, ki organizaciji ne glede na velikost, panogo ali zrelost poslovanja omogoči, da pridobi pregled nad trenutno ravnjo odličnosti in prednostno razvrsti svoja prizadevanja za izboljšave za čim večji učinek. Merila modela tvorijo tudi osnovo programa priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost.