Delovna skupina za pripravo Strategije poslovne odličnosti v Sloveniji

Za dvig konkurenčnosti celotnega gospodarstva.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

V decembru 2016 je z delovanjem pričela delovna skupina za pripravo Strategije poslovne odličnosti v Sloveniji, ki jo je imenoval Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik odbora PRSPO.

Delo skupine temelji na predpostavki, da je sprejetje strategije poslovne odličnosti nujno za vzpostavitev sistema odličnega gospodarjenja in dviga konkurenčnosti celotnega gospodarstva v Sloveniji. V ta namen je bila na prvem sestanku izražena tudi želja, da naj bi pripravljena strategija ne bila samo črka na papirju, temveč dokument, ki bi vsem organizacijam javnega in zasebnega sektorja dajal podlago ter kazal smer stalne izboljšave, rasti in trajnostnega razvoja.

Pripravo predloga strategije vodijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje in SPIRIT Slovenija.

Član delovne skupine je tudi dr. Nenad Savič, ki je bil s sklepom odbora PRSPO skupaj s Tatjano Fink imenovan za vsebinskega moderatorja priprave strategije.