Študija

O dejavnikih uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Model uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov

Področje preoblikovanje poslovnih modelov je v zadnjem desetletju postalo privlačno tako za akademske raziskovalce kot za poslovne praktike. Čeprav mnogi raziskovalci raziskujejo proces inoviranja poslovnih modelov, je manj inovativen, vendar zelo zahteven proces preoblikovanja poslovnega modela še vedno premalo raziskan (Aspara, Lamberg, Laukia, & Tikkanen, 2013; Chesbrough, 2010; Saebi, 2014).

V študiji, ki je del raziskovalne smeri, usmerjene v raziskovanje dinamike poslovnih modelov, sem na podlagi opazovanja 14-letnega obdobja poslovanja z uporabo intervjujev, sekundarno analizo podatkov ter z neprikritim opazovanjem brez aktivne vključenosti razvil model šestih determinant uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov s skupaj 17 podkategorijami.

Model šestih determinant vključuje: transformacijsko vodenje, raziskovalno usmerjeno odločanje, usmerjenost v izboljšanje panoge in specifičnosti kupcev, vsebinsko usmerjeno komunikacijo, samoiniciativnost sodelavcev ter strategijo postopnega ločevanja.


Študija razširja obstoječe znanje na naslednje načine:

  • Prvič, obstoječe študije so večinoma usmerjene v preoblikovanje poslovnih modelov v samostojnih podjetjih in zanemarjajo vpliv preoblikovanja poslovnega modela v primeru strateško povezanih partnerjev.
  • Drugič, model determinant preoblikovanja poslovnega modela sem oblikoval s pomočjo študije primera in induktivnega pristopa s pomočjo teorije, utemeljene na podlagi zbranih podatkov.

 
Model šestih determinant preoblikovanja poslovnih modelov

Celotna študija in doktorska disertacija sta dosegljivi na naslovu https://repozitorij.uni-lj.si.