LOTRIČ Meroslovje

Prejemnik najvišjega državnega priznanja – PRSPO 2012.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Podatki o naročniku projekta

Glavno dejavnost podjetja LOTRIČ Meroslovje d. o. o. predstavlja pregled merilne in laboratorijske opreme. Svojim odjemalcem podjetje ponuja še servis laboratorijske, farmacevtske in merilne opreme, prav tako pa na izbranih področjih ponuja najrazličnejša merila in drugo laboratorijsko opremo.

Lotrič - PRSPO

Projektni izziv

V podjetju, ki je v letu 2011 praznovalo 20. obletnico obstoja, so se začeli prvič resno spogledovati s kulturo poslovne odličnosti v letu 2006. Takrat smo jim pomagali v pilotnem projektu samoocenjevanja, ki ga je vodila Slovenska fundacija za poslovno odličnost. Znanja, ki so jih pridobili, in dane usmeritve so koristno uporabili pri poslovnem razvoju, kar ne nazadnje kaže tudi v letu 2011 pridobljen naziv Gorenjska gazela, priznanje za najhitreje rastoče podjetje v regiji v obdobju 2005–2010. Svoje dosežke je podjetje želelo predstaviti tudi širši slovenski javnosti z vključitvijo v projekt PRSPO 2010, vendar v tem letu še niso dosegli prepoznavnega uspeha.

Dejanski rezultati so jih navdajali z dobrim občutkom in s prepričanjem, da so veliko boljši, kot so se leta 2010 uspeli predstaviti javnosti. Zato so nas v letu 2011 ponovno povabili k sodelovanju, da skupaj zgoščeno predstavimo zgodbo o razvoju poslovne odličnosti in doseženih rezultatih ter s tem vplivamo na povečanje ugleda in prepoznavnosti podjetja.

Pristop

Glede na izhodiščno zahtevo direktorja podjetja Marka Lotriča, da podjetje kandidira za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost – PRSPO 2011, in glede na naše izkušnje pri ocenjevanju odličnosti organizacij smo uporabili pristop, ki je vseboval tri sklope sodelovanja:

 1. pomoč pri prepoznavanju in predstavitvi prepričljivih in enostavno razumljivih dokazil o načinih doseganja odličnih rezultatov;
 2. pomoč pri pripravi na obisk ocenjevalcev;
 3. usmeritve pri aktivnostih, ki vplivajo na povečanje ugleda in prepoznavnosti podjetja v ciljnih javnostih.

Temeljna podlaga našega pristopa temelji na stališču, da v vlogi za PRSPO nikakor ni dovolj le navajati podatkov in upati, da se bo ocenjevalec že nekako znašel glede njihovega pomena in njihove pomembnosti. Nasprotno, ocenjevalcem je treba na vseh stopnjah pomagati pravilno razumeti:

 • organizacijski razvoj in strateške izzive,
 • značilnosti okolja in odjemalcev,
 • značilnosti razvoja in izdelkov ali storitev,
 • sistematičnost, izjemnost ter učinkovitost in uspešnost uporabljenih pristopov in doseženih rezultatov.

Prav tako je bilo za uspeh pomembno, da ključni vodje podjetja LOTRIČ Meroslovje d. o. o. razumejo značilnosti vseh stopenj ocenjevalnega postopka in se nanj ustrezno pripravijo. Pri tem smo uporabili:

 • skupinske delavnice, na katerih smo področje za področjem analizirali skozi prizmo ocenjevalnega okvirja RADAR ter poslovne logike;
 • individualno pomoč, s katero smo posameznikom razjasnili dvome in vprašanja, ki so se po delavnicah še porodila ali ostala nepojasnjena;
 • vsebinsko analizo pisnih izdelkov in predloge za njihovo izboljševanje z uporabo tehnik iz psihologije, komunikologije, retorike in NLP.

Rezultati

Naša rešitev predstavitve zgodbe o razvoju poslovne odličnosti in doseženih rezultatih ter vplivu na povečanje ugleda in prepoznavnosti podjetja je naročniku ponudila naslednje:

 1. vlogo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, 75 strani;
 2. celovito analizo poslovanja z oceno neizkoriščenih priložnosti in s predlogi, kako jih izkoristiti;
 3. ideje in ukrepe, kako predstaviti »vau učinke« podjetja, to je načine dela, ki so edinstveni za posamezno podjetje in na podlagi katerih podjetje dosega odlične rezultate.

prspo

Dodatne informacije o projektu

 • Dr. Nenad Savič, strokovni sodelavec pri projektu in direktor Unikatum, d. o. o. (nenad.savic@unikatum.si) in
 • Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič, d. o. o. in odgovorna oseba naročnika projekta (marko@lotric.si).

S podjetjem LOTRIČ Meroslovje d. o. o. smo sodelovali

 • Prvič leta 2006 v okviru pilotnega projekta samoocenjevanja, na podlagi katerega je podjetje naredilo prve korake v smeri razvoja odličnosti poslovanja.
 • Drugič v letu 2011 v obliki strokovne pomoči pri razvoju poslovne odličnosti. Podjetje je bilo nagrajeno s priznanjem za prepoznan velik napredek na področju odličnosti.
 • Tretjič v letu 2012 v obliki nadaljnje strokovne pomoči pri razvoju poslovne odličnosti. Podjejte je postalo prejemnik najvišjega državnega priznanja PRSPO 2012.
 • Četrtič v letu 2013 pri pripravi knjige Kultura odličnosti v podjetju LOTRIČ Meroslovje, ki ponazarja prehojeno pot od 2006 dalje in preplet profesionalnih pristopov, ki temeljijo na filozofiji podjetja in modelu odličnosti EFQM.

Dodatno

Priporočilno pismo – Lotrič Meroslovje
Knjiga Knjiga Kultura odličnosti (2013)