odelo Slovenija

Prejemnik najvišjega državnega priznanja – PRSPO 2013.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Podatki o naročniku projekta

Proizvodni program podjetja odelo Slovenija d. o. o. obsega sisteme navadnih in LED-luči za avtomobilsko industrijo. Sistemi luči so razdeljeni na zadnje luči (HL), tretje zavorne (HBL), male luči (KL), na smerokaze v ogledalu (BL) in sprednje dnevne luči (TFL). Luči se izdelujejo pretežno za osebne avtomobile višjega cenovnega razreda, manjši delež pa tudi za tovorna vozila ter avtobuse.
 
Odelo Slovenija - PRSPO

Projektni izziv

Podjetje je sledilo svoji dolgoročni usmerjenosti k doseganju najvišje ravni odličnosti ter pri tem že vpeljalo vrsto pristopov za izboljšanje operativne odličnosti, ki so bili usmerjeni v doseganje statusa World Class Manufacturing (WCM). Z zagotovitvijo pogojev za doseganje statusa WCM bi podjetje utrdilo položaj med vodilnimi proizvajalci za avtomobile višjega cenovnega razreda ter zagotovilo pogoje za čim prejšnji vstop v proces oblikovanja in razvoja novih luči.

Vodstvo podjetja se je zavedalo, da je poleg doseganja operativne odličnosti treba za trajnostno rast zagotoviti tudi ocenjevanje in izboljševanje vseh vidikov uspešnosti in odličnosti na strateški ravni, zato je že samostojno uvedlo projekt EFQM 2012–2015, s ciljem poseči tudi po najvišjem državnem priznanju za poslovno odličnost v letu 2015.

Podjetje Unikatum je bilo povabljeno k sodelovanju s ciljem, da zagotovi usmeritev vseh procesov in poslovnih funkcij v smeri poslovne odličnosti ter pomaga prepoznati potrebne izboljšave na področju razvoja poslovne odličnosti, ki bi se odrazile v doseganju zastavljenega cilja za leto 2015.

Pristop

Pristop, ki smo ga oblikovali za projektni izziv, je obsegal naslednje korake:

  • zagotovitev zavezanosti voditeljev za odličnost poslovanja;
  • priprava vseh članov projekte skupine na začetno samooceno poslovanja;
  • izvedbo začetne samoocene poslovanja;
  • pripravo poročila z navedbo priložnosti za izboljšave strukturiranega na enak način, kot je strukturiran model odličnosti EFQM.

V drugem sklopu sodelovanja smo se osredotočili na individualno in skupinsko pomoč pri izdelavi vloge za poslovno odličnost – PRSPO 2013, saj smo na podlagi rezultatov prve faze projekta skupaj ugotovili, da je kandidiranje že za leto 2013 smiselno tudi zaradi krepitve dolgoročne zavezanosti voditeljev za odličnost poslovanja.

Strokovno pomoč smo tokrat razdelili na naslednje vsebinske sklope:

  • izvedbo pripravljalnih delavnic za zbiranje obstoječih podatkov in dokazil glede na vsebino modela in razumevanje kriterijev RADAR;
  • pregled in dopolnitve vsebin posameznih poglavij vloge s kritičnimi komentarji glede jasnosti, strokovnosti in primernosti vsebine ter usmeritve pri izdelavi končne vloge za PRSPO 2013;
  • vodenje samoocene odličnosti ter izvedbo generalke presoje odličnosti;
  • pomoč pri pripravi na obisk ocenjevalcev PRSPO na lokaciji.

Rezultati

Naša rešitev in sodelovanje podjetja v postopku PRSPO 2013 sta presegla vsa pričakovanja in podjetje je bilo že v prvem sodelovanju v postopku PRSPO prepoznano kot odlično podjetje in prejelo najvišje državno priznanje za odličnost poslovanja – PRSPO 2013.

prspo

Dodatne informacije o projektu

  • Dr. Nenad Savič, strokovni sodelavec pri projektu in direktor Unikatum, d. o. o. (nenad.savic@unikatum.si) in
  • Davorin Dobočnik, direktor podjetja odelo Slovenija d. o. o. in odgovorna oseba naročnika projekta (davorin.dobocnik@odelo.si)

Dodatno

Priporočilno pismo – odelo Slovenija