Strateška preobrazba podjetja Mik

Projekt je bil novembra 2009 nagrajen z nagrado FENIKS, nagrado za najboljši svetovalni projekt leta 2009, ki jo podeljuje Zbornica poslovnostoritvenih dejavnosti (GZS).

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Podatki o naročniku projekta

Podjetje MIK, d. o. o. je srednje veliko dinamično podjetje s 192 zaposlenimi, ki 97 % prihodkov ustvari na trgu stavbnega pohištva (prodaja oken PVC in z njimi povezane dokupne opreme, kot so rolete, žaluzije, senčila).

Podelitev nagrade Feniks Podelitev nagrade Feniks za najboljši svetovalni projekt leta 2009 – strateška preobrazba podjetja MIK.

Projektni izziv

Poseben izziv dela v podjetju MIK je bil, kako iz odličnega narediti najboljše podjetje med proizvajalci okenskih sistemov. V podjetju je bila hitra in dinamična rast normalen pojav od ustanovitve dalje. Odlični rezultati v preteklih letih, povezani z izjemno ambicioznostjo direktorja in lastnika podjetja, so spodbudili velike naložbe ter širitev dejavnosti. Hitra rast in naložbe pa so imele tudi nekaj stranskih učinkov. Zaradi obilice dela se je razumevanje prioritet izgubljalo in finančne obveznosti so se večale.

Skladno s svojimi ambicijami je vodstvo zaznalo lastno šibkost na področju upravljanja podjetja in se odločilo s pomočjo zunanjega strokovnjaka preveriti svoje usmeritve in oblikovati nov model poslovanja, ki bo omogočal dosegati zastavljene usmeritve. Ugotovili smo, da podjetje potrebuje pomoč pri prehodu na višjo razvojno raven, za kar smo predlagali strateško preobrazbo in nov edinstveni poslovni model.

Pristop

S poglobljeno analizo smo ugotovili:

  • neenotno razumevanje strategije med člani vodstva;
  • neopredeljene kazalce za usmerjanje in strateški nadzor poslovanja;
  • premajhno poudarjanje koristi od nakupa okenskih sistemov za kupca;
  • premalo izkoriščen potencial za promocijo podjetja.

Na podlagi ugotovitev analize smo za podjetje MIK zasnovali rešitev za strateško preobrazbo podjetja. Bistvo strateške preobrazbe je, da podjetju omogoči prehod iz podjetja, ki proizvaja in prodaja visokokakovostne okenske sisteme, v podjetje, ki nudi rešitve, kako s pravilno zasteklitvijo objekta porabiti manj energije in povečati udobje bivanja ter hkrati ohranjati okolje. Naša rešitev strateške preobrazbe podjetja je naročniku ponudila naslednje:

  • edinstveni poslovni model – dolgoročno zasnovana rešitev strateške preobrazbe podjetja;
  • hitro delujoče ideje in ukrepe v podporo strateški preobrazbi;
  • povečanje ugleda in prepoznavnosti podjetja;
  • zagotavljanje motivacije vodstva za nenehno sodelovanje.

Rezultati

Že v treh mesecih po začetku projekta smo zagotovili, da je podjetje ponudilo potencialnim kupcem svoje rešitve na način, ki močno izpostavlja dodane vrednosti za kupca. Posledično je, in sicer kljub strmemu padcu vrednosti gradbenih del v letu 2009, obseg prodaje v MIK-u v letu 2009 zrasel za 2,6 % na segmentu fizičnih oseb (mali objekti), prav tako pa se je v strukturi prihodkov obseg prihodkov na segmentu fizičnih oseb povečal s 73 % v obdobju januar–september 2008 na 80 % v obdobju januar–september 2009.

Podjetje MIK, d. o. o. je prvo podjetje iz vrst srednje velikih slovenskih podjetij, ki je prejelo evropsko priznanje poslovne odličnosti (Recognized for Excellence – R4E) European Foundation for Quality Management (EFQM) iz Bruslja.

Nagrada Feniks

 

Dodatne informacije o projektu:

  • Dr. Nenad Savič, direktor inštituta Unikatum in odgovorni vodja projekta
  • Franci Pliberšek, generalni direktor podjetja MIK, d. o. o. in odgovorna oseba naročnika projekta