ADRIA MOBIL

Udeleženec postopka – PRSPO 2016.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Podatki o naročniku projekta

Osnovna dejavnost podjetja sodi po standardni klasifikaciji v skupino 34.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic. Ključna področja delovanja so izdelava avtodomov, prikolic in vanov.

Adria Mobil

Projektni izziv

Podjetju je v obdobju 2009–2015, to je v obdobju svetovne gospodarske krize, uspelo povečati tržni delež na trgih EU s 5,3 % na 6,5 %. Podlaga za ta uspeh je bil temeljit zasuk podjetja iz klasično tehnološko usmerjenega v sodobno trženjsko vodeno podjetje. Podjetje si je zastavilo tudi do leta 2020 zahtevno razvojno vizijo in doseganje rasti nad povprečjem trga.

Čeprav podjetje zelo uspešno zaključuje obdobje 2009–2015, želi z nadaljnjim razvojem poslovne odličnosti dobiti odgovor na vprašanje, ali so pristopi, ki so podjetje pripeljali do sedanjih rezultatov, še vedno dovolj dobri za doseganje zahtevnih izzivov v prihodnje.

Drugi izziv, ki si ga je podjetje postavilo, je slovenski javnosti v okviru projekta PRSPO 2016 pokazati doseženo stopnjo odličnosti poslovanja.

Pristop

Pristop, ki smo ga oblikovali za projektni izziv, je obsegal naslednje korake:

  • oceno stanja odličnosti, ki vsebuje izdelavo samoocene odličnosti poslovanja v obliki vloge za poslovno odličnost;
  • strokovno pomoč v celotnem postopku kandidiranja za PRSPO;
  • pripravo programa dolgoročnih ukrepov za dvig odličnosti na evropsko primerljivo raven.

Rezultati

Projekt je še v teku.

Dodatne informacije o projektu

Franc Štupar, direktor sektorja kakovosti v podjetju ADRIA MOBIL, d. o. o. in odgovorna oseba naročnika projekta (franc.stupar@adria-mobil.si)
dr. Nenad Savič, odgovorna oseba izvajalca projekta in direktor podjetja Unikatum, Nenad Savič s. p. (nenad.savic@unikatum.si)
Jernej Tomšič, strokovni sodelavec pri projektu (jernej.tomsic@kakovost2000.si)

Dodatno

Priporočilno pismo – ADRIA MOBIL